Thông Báo Thay Đổi Cụm Máy Chủ Liên Thông

Thông Báo Thay Đổi Cụm Máy Chủ Liên Thông

29-04-2016

Q
úy Vương Giả thân mến!

BĐH xin thông báo đến quý Vương Giả, do dữ liệu quá lớn không thể gộp tất cả server thành 01 server theo như thông tin dự kiến đã đưa ra. Nên BĐH sẽ chia ra thành 3 cụm máy chủ như sau:

Nội Dung

    • Các cụm máy chủ liên thông:
Cụm Máy ChủServer Liên Thông
S1 -> S17 Cụm 1
S18 -> S49Cụm 2
S50 -> S86Cụm 3

Hắc Ám Chi Quangā
Liên thông server

Lưu ý:

  • Bảng Xếp Hạng trên các server sẽ được reset và xếp hạng lại từ đầu.
  • Trong thời gian liên thông, các máy chủ sẽ được bảo trì nên Quý Vương Giả không thể đăng nhập vào Hắc Ám Chi Quang.
  • Sau khi liên thông, Hoàng Thành Tranh Bá sẽ được reset và phải tranh đoạt lại từ đầu.
  • Thời gian liên thông có thể kết thúc sớm hoặc muộn hơn dự kiến.
  • Sau khi liên thông sẽ có sự kiện tặng thưởng cực khủng dành cho tất cả người chơi trước khi chia tay HACQ.

BĐH chân thành cáo lỗi đến quý Vương Giả vì sự bất tiện trên. Mong quý Vương Giả vẫn luôn ủng hổ và đồng hành cùng HACQ.

Chúc quý Vương Giả có những giây phút trải nghiệm thật thoải mái cùng Hắc Ám Chi Quang!

Kính báo,

Top