HACQ_Merge Server Tri ân KH ngày 29/04/2016

HACQ_Merge Server Tri ân KH ngày 29/04/2016

28-04-2016

Q
úy Vương Giả thân mến!

Hắc Ám Chi Quang sẽ tiến hành liên thông các máy chủ vào lúc  09:00 - 15:00 ngày 29/04/2016.

Nội Dung

    • Thời gian: Từ 09:00 - 15:00 ngày 29/04/2016.
    • Các máy chủ liên thông:
Máy ChủServer Liên Thông
Tất Cả Máy Chủ HACQS1

Hắc Ám Chi Quang
Liên thông server

Lưu ý:

  • Bảng Xếp Hạng trên các server sẽ được reset và xếp hạng lại từ đầu.
  • Trong thời gian liên thông, các máy chủ sẽ được bảo trì nên Quý Vương Giả không thể đăng nhập vào Hắc Ám Chi Quang.
  • Sau khi liên thông, Hoàng Thành Tranh Bá sẽ được reset và phải tranh đoạt lại từ đầu.
  • Thời gian liên thông có thể kết thúc sớm hoặc muộn hơn dự kiến.
  • Sau khi liên thông sẽ có sự kiện tặng thưởng cực khủng dành cho tất cả người chơi trước khi chia tay HACQ.

Chúc quý Vương Giả có những giây phút trải nghiệm thật thoải mái cùng Hắc Ám Chi Quang!

Kính báo,

Top