24/04 - Chuyển Đổi Hỗ Trợ CCTALK 8686 Sang Fanpage

24/04 - Chuyển Đổi Hỗ Trợ CCTALK 8686 Sang Fanpage

22-04-2016

Q
uý Vương Giả thân mến!

Ban Điều Hành xin thông báo đến quý Vương Giả về việc tạm ngưng hoạt động room CCtalk 8686 và chuyển đổi hỗ trợ sang Fanpage Hắc Ám Chi Quang, lịch trình dự kiến như sau:

Thời Gian:

  • Thời Gian Chuyển Đổi: Từ ngày 24/04/2016.

Trong thời gian trên, quý Vương Giả có nhu cầu cần được hỗ trợ vui lòng sử dụng các dịch vụ sau:

Ban Điều Hành thành thật xin lỗi đến quý Vương Giả vì sự gián đoạn trên. Rất mong quý Vương Giả thông cảm và vẫn luôn đồng hành cùng Hắc Ám Chi Quang.

Nay Ban Điều Hành xin thông báo để quý Vương Giả kịp thời cập nhật thông tin.

Kính báo,

Top