Trùng Sinh Chuyển Thế

22/10

Hệ Thống Chuyển Sinh

Những kỹ năng không ngừng được trau dồi xuyên suốt con đường đi qua những cánh cổng thời đại sẽ được tập trung lại tại điểm giao nhau giữa các hành tinh.

Điều Kiện

  • Vương Giả đạt cấp độ 100 trở lên.

Hướng Dẫn

    • Sau khi đạt lv 100 Quý Vương Giả sẽ tự động nhận được nhiệm vụ chuyển sinh – sau khi hoàn thành nhiệm vụ cấp độ sẽ về 1. Đối với các Vương Giả đã vượt hơn lv 100, số điểm EXP thừa sẽ được tích vào Hồ EXP để nâng level sau khi chuyển sinh.
    • Sau khi chuyển sinh xong có tư cách tham gia Vực Hỗn Độn – tìm đá Quang Minh đổi vật phẩm quý hiếm.
    • Nhân vật sau khi chuyển sinh có thể sử dụng Chiến Thần Phụ Thể - tăng cao lực chiến và sức chiến đấu trong thời gian ngắn cùng khả năng thay đổi ngoại hình đặc biệt. Khi sử dụng hình thức hợp thể này sẽ xuất hiện thêm hiệu ứng của Thần Nhẫn.
    • Nhân vật sau khi chuyển sinh sẽ xuất hiện thêm 3 loại thuộc tính Băng -Hỏa - Điện, có thể chọn mạnh hóa thuộc tính qua giao diện Huyết Mạch, gia tăng các thuộc tính nguyên tố này có thể tăng cao thêm sức mạnh của nhân vật.


Hệ thống Huyết Mạch


Nhận vật sau khi kích hoạt Chiến Thần Phụ Thể


Trang bị Chiến Thần dành cho nhân vật Chuyển Sinh

Top