Thánh Tượng

Chào mừng sự kiện mới, Hắc Ám Chi Quang khai mở tính năng Thánh Tượng cực kỳ hấp dẫn!

Điều Kiện Tham Gia

  • Nhân vật đạt đẳng cấp 75 sẽ tự động mở tính năng.

Giao Diện

  • Thông qua giao diện “Thánh Vật”, nhấp chọn để mở ra giao diện “Thánh Tượng”.

  • Tiêu diệt quái thời đại sẽ nhận được mảnh Thánh Tượng, kích hoạt thành công Thánh Tượng sẽ tăng thuộc tính cho nhân vật.

  • Có thể ghép các nguyên liệu Thánh Tượng từ các mảnh thánh vật thông qua giao diện “Ghép”

Top