Sa Trường Anh Hùng

Cùng phô bày sức mạnh của quân đoàn mình tại trận đoạt cờ lớn nhất Sa Trường Anh Hùng. Quân đoàn chiến thắng còn có thể giành quyền tham chiến Hoàng Thành Tranh Bá nhận được vô số quyền lợi.

Điều Kiện Tham Gia

  • Tranh đoạt theo Quân Đoàn.

Thời Gian

  • Tuần đầu mở server thứ 2,4,6.
  • Sau 1 tuần mở server, cố định vào 21:00 - 21:30 thứ tư hằng tuần.

Quy Tắc

  • Khởi đầu Cờ đặt giữa chiến trường. Quân đoàn giữ được cờ liên tục trong 15 phút sẽ chiến thắng (người giữ cờ sẽ được nhận buff tăng sinh lực, tấn công, phòng thủ).
  • Nếu hết thời gian hoạt động không ai giữ được cờ 15 phút thì điểm tích lũy quân đoàn nào cao hơn sẽ giành chiến thắng. Điểm tích lũy có thể có được từ việc giữ cờ hoặc hạ gục các dũng sĩ từ quân đoàn khác (giữ cờ sẽ được nhiều điểm hơn).
  • Cần bao vây người giữ cờ để đoạt lại cờ.
  • Chiến thắng trong Sa Trường Tranh Hùng tuần sẽ nhận được tư cách tham gia Hoàng Thành Tranh Bá.
Top