Hợp Thể Chiến Thú

Để chống lại lũ Ảnh Ma tham lam đang tàn phá vũ trụ các dũng sĩ của dòng chảy thời đại được thần linh hỗ trợ một phép thuật huyền bí.

Phép thuật này có thể giúp cho chiến thú nhập thể vào các chủ nhân từ đó có thể gia tăng mạnh phòng thủ cùng khả năng chiến đấu.

Để tiến hành hợp thể  các dung sĩ có thể ấn vào biểu tượng hình tròn trên thanh công cụ.

Hắc Ám Chi Quang - Hợp Thể Chiến Thú
Click biểu tượng hình tròn trên thanh công cụ

Hiệu ứng nhập thể cực “ngầu”. Chiến thú bậc càng khác nhau khi hợp thể sẽ hiển thị khác nhau.

Hắc Ám Chi Quang - Hợp Thể Chiến Thú
Chưa Hợp Thể chiến thú

Một số hình ảnh khi nhập thể với chiến thú:

Hắc Ám Chi Quang - Hợp Thể Chiến Thú
Chưa Hợp Thể chiến thú - Thần Kiara

Hắc Ám Chi Quang - Hợp Thể Chiến Thú
Chưa Hợp Thể chiến thú - Ám Dạ Hành Giả

Hắc Ám Chi Quang - Hợp Thể Chiến Thú
Chưa Hợp Thể chiến thú - Sí Diệm Cự Nhân

Hắc Ám Chi Quang - Hợp Thể Chiến Thú
Chưa Hợp Thể chiến thú - Chúa Tể U Minh

Khi nhập thể sẽ có các kỹ năng đặc biệt có thể thi triển.

Hắc Ám Chi Quang - Hợp Thể Chiến Thú
Ký hiệu hiển thị khi đang nhập thể cùng 2 kỹ năng đi kèm

Cấp của kỹ năng hợp thể sẽ dựa vào bậc của chiến thú mà Dũng Sĩ sở hữu.

Hắc Ám Chi Quang - Hợp Thể Chiến Thú 
Hắc Ám Chi Quang - Hợp Thể Chiến Thú

Có thể xem trước hình ảnh khi hợp thể tại giao diện chiến thú bằng cách "stick" vào ô hợp thể.

Hắc Ám Chi Quang - Hợp Thể Chiến Thú

Top