Cửu Long Hộ Thân

Truyền thuyết về 9 loài rồng là Hoàng Long, Hắc Long, Xích Long, Bạch Long, Thanh Long, Thổ Long, Hải Long, Thiên Long , Ma Long đã được triệu tập về để bảo vệ - soi sáng cho các cư dân Thời Quang Chi Thành khi bóng đêm bao trùm toàn vũ trụ.

Hướng Dẫn

    • Việc mở thêm các ô ẩn của giao diện Cửu Long Hộ Thân phụ thuộc vào cấp độ Ma Long Tí hiện tại của nhân vật .
    • Người chơi có thể tham gia hoạt động Địa Cung để tìm các trang bị cho tính năng này.

Hắc Ám Chi Quang - Ma Long Tí
Cửu Long Hộ Thân – giao diện khảm ngọc vào Ma Long Tí

Hắc Ám Chi Quang - Ma Long Tí
Trang bị Cửu Long Hộ Thân – có thể kiếm từ Địa Cung

Chúc quý Vương Giả có những giây phút trải nghiệm Hắc Ám Chi Quang thật tuyệt vời!

Top