Boss Liên Server

Các quái vật Ảnh Ma khổng lồ từ lục địa bóng tối sẽ cùng lúc được thả ra. Đây là thách thức không nhỏ cho các Dũng Sĩ Thời Quang.

Thời Gian

 • Mỗi tuần 3 lần: 21:00-21:30 thứ 3, 5, 7.

Quy Tắc Tham Gia

 • Top 20 lực chiến cao nhất server hiện tại được quyền tham gia đánh Boss liên server (tổng kết lúc 12h hàng ngày), các người chơi khác không thể tham gia.
 • Thời gian 1 lần hoạt động là 30 phút, 20:55 người chơi có thể vào khu hoạt động, giữa chừng offline hoặc thoát ra vẫn được vào lại.

Hắc Ám Chi Quang - Boss Liên Server
Boss liên server

Hắc Ám Chi Quang - Boss Liên Server
Qui tắc săn boss

Hướng Dẫn

  • Người chơi nhận tư cách sau khi tiến hành tham gia sẽ được chuyển vào môt bản đồ chung theo quy tắc 10 Server/1 bản đồ.
  • Tại bản đồ này sẽ mở thêm quy tắc PK theo Máy chủ ( khi mở hình thức này sẽ có thể tự do tấn công các người chơi ở máy chủ khác).

Hắc Ám Chi Quang - Boss Liên Server
Mở hình thức PK theo máy chủ khi tham gia Hoạt động

  • Mỗi người chơi sẽ được cung cấp 99 bình sinh lực và 99 bình ma pháp để sử dụng khi tham chiến. Khi bị tiêu diệt không thể hồi sinh tại chổ mà phải hồi sinh về điểm xuất phát.

Hắc Ám Chi Quang - Boss Liên Server
Sinh lực/ Ma pháp sử dụng khi tham gia Boss Liên Server

 • Tại bản đồ sẽ có 5 boss ( gồm 1 boss chính giữa và 4 boss xung quanh) . Boss chính giữa là boss lớn , 4 con còn lại là boss nhỏ. Người chơi có thể chọn di chuyển trực tiếp trên bản đồ hoặc sử dụng tính năng Tìm Đường ở BXH sát thương.
 • Boss sau khi bị tiêu diệt thì ở BXH sát thương sẽ hiện chữ “Đã Đánh Bại” đè lên để thông báo đến người chơi. BXH này cũng thông báo tổng lượng sát thương người chơi gây lên Boss.

Hắc Ám Chi Quang - Boss Liên Server
BXH sát thương Boss cũng như thông báo các Boss còn sống hiện tại

Hắc Ám Chi Quang - Boss Liên Server
Bao vây tiêu diệt Boss Liên Server

Phần Thưởng

 • Top 3 sát thương cho mỗi Boss và top 10 tổng sát thương cho các BOSS nhiều nhất sẽ nhận được phần thưởng phong phú. Người chơi kết thúc BOSS được nhận thêm phần thưởng.
 • Tất cả phần thưởng sẽ được gửi qua thư sau khi hoạt động kết thúc.

Hắc Ám Chi Quang - Boss Liên Server
Phần thưởng từ hoạt động Boss Liên Server

Top