Tước Vị

Khi đạt cấp 19, quý Dũng Sĩ sẽ được trải nghiệm tính năng Tước Vị. Ở hoạt động này, mỗi ngày các Dũng Sĩ sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ Công Trạng để kích hoạt Tước Vị (quân hàm) và nhận được thuộc tính cộng thêm.

Giao diện Tước Vị

Hệ thống Tước Vị sẽ mở thông qua nhiệm vụ chính tuyến, bấm vào biểu tượng Tước Vị để mở giao diện.

Hắc Ám Chi Quang - Hệ Thống Tước Vị

Hoạt động

  • Mỗi ngày, quý Dũng Sĩ có thể mở giao diện Tước Vị để thực hiện các hoạt động theo yêu cầu của Nhiệm vụ Công Trạng.

Hắc Ám Chi Quang - Hệ Thống Tước Vị

  • Khi hoàn thành nhiệm vụ Công Trạng, các Dũng Sĩ sẽ nhận được điểm Công Trạng ngẫu nhiên nhiều hay ít tùy vào độ khó và số lần thực hiện của nhiệm vụ.
  • Ngoài ra, các Dũng Sĩ có thể dùng Vàng để "Hoàn Thành Nhanh" nhiệm vụ Công Trạng.
  • Đối với các Dũng Sĩ là V.I.P,cấp V.I.P càng cao thì sẽ được hưởng quyền lợi nhận thêm Điểm Công Trạng càng lớn.

Hắc Ám Chi Quang - Hệ Thống Tước Vị

  • Khi Dũng Sĩ đã đạt được điểm Công Trạng ở mốc nhất định thì sẽ được kích hoạt Tước Vị Quân Hàm tương ứng với số điểm yêu cầu.
  • Tước Vị Quân Hàm càng cao, thì điểm thuộc tính cộng thêm càng cao.
Top