Hệ thống trang bị Hắc Ám Chi Quang được phân chia theo 3 hệ nhân vật , mỗi hệ sẽ có những trang bị đặc trưng và cách hiển thị hoàn toàn khác biệt. Trải nghiệm càng nhiều nhân vật sẽ có thể sử dụng những trang bị cao cấp, cộng vô số thuộc tính đặc biệt cùng sự thay đổi ngoại hình cực ngầu.

Nhận Trang Bị

 • Trang bị trong Hắc Ám Chi Quang có thể nhận được thông qua việc luyện cấp đánh quái.
 • Các trang bị tím có phẩm cao hiếm có thể có được từ:
  • Săn boss Tinh Anh, Săn boss Thế Giới.
  • Nhận được từ việc đánh các boss Tinh Anh, boss cuối trong phó bản, khiêu chiến phó bản.
  • Nhận được từ việc đánh các boss Tinh Anh, boss lớn ở các hoạt động.
  • Sử dụng quay số may mắn trong Tầm Bảo sẽ có cơ hội sở hữu trang bị tím 15 sao.

Giao Diện

 • Để vào giao diện thông tin nhân vật có thể chọn phím nóng "C" hoặc chọn biểu tượng "Nhân vật" trên giao diện Hắc Ám Chi Quang.

Hắc Ám Chi Quang - Hệ Thống Trang Bị

 • Tại giao diện này, các dũng sĩ có thể xem mình đã mặc vào những trang bị nào kèm các thuộc tính cùng các hiệu ứng đặc trưng mà các trang bị đó mang lại, bên cạnh đó là các thông tin về chỉ số nhân vật (tấn công, phòng thủ, né tránh, sinh lực, nội lực, …) và một số tính năng khác.

Hắc Ám Chi Quang - Hệ Thống Trang Bị

Thông Tin Trang Bị

 • Trang bị bao gồm 11 món : vũ khí, nón, dây chuyền, áo giáp, quần , giày, hộ vai, đai lưng , bao tay, nhẫn và trang sức .
 • Phẩm chất trang bị gồm 4 màu: Trắng > Lục > Lam >Tím , màu càng cao thuộc tính cộng vào càng nhiều.
 • Các nhân vật sẽ sử dụng các trang bị, không phân biệt nhân vật Nam, Nữ, chỉ có Vũ Khí là bắt buộc phải trang bị đúng với hệ phái đã chọn khi bắt đầu hành trình tại Hắc Ám Chi Quang.
 • Cấp mặc trang bị bắt đầu từ 1, 20, 40, 60, 80, 100 mỗi 20 cấp sẽ có thể tiến hành thay trang bị mới. Trang bị cấp càng cao thuộc tính cơ bản cộng vào càng nhiều, ngoại hình cũng sẽ thay đổi theo.
 • Thuộc tính cộng thêm của trang bị: số lượng dòng thuộc tính cộng thêm của trang bị dựa vào phẩm chất màu của trang bị: trang bị màu trắng sẽ không có thuộc tính cộng thêm, trang bị màu lục có 1 thuộc tính cộng thêm, trang bị màu lam có 2 thuộc tính cộng thêm, trang bị màu tím có 3 trang bị cộng thêm.

Hắc Ám Chi Quang - Hệ Thống Trang Bị

 • Trang bị có thể được nâng cấp để trở nên mạnh mẽ hơn qua giao diện Cường Hóa.

Bộ Trang Bị Theo yêu Cầu

 • Khi mặc những trang bị phù hợp các điều kiện trên giao diện C, sẽ có thể kích hoạt các thuộc tính cộng thêm:
  • Bộ trang bị tím.
  • Huy hiệu trên các trang bị đạt cấp 3.
  • Cường hóa toàn bộ trang bị 5 sao.
  • Vũ khí cường hóa đạt trên 15 sao.

Trang Bị Thú Cưỡi

 • Trang bị thú cưỡi có thể có được từ đặc quyền của VIP và một số hoạt động event sẽ diễn ra trong Hắc Ám Chi Quang. Trang bị thú cưỡi cũng có các thuộc tính cơ bản và các thuộc tính cộng thêm tương tự như trên nhân vật.
 • Lưu ý:Trang bị thú cưỡi không thể tiến hành cường hóa.
 • Trang bị thú cưỡi trang bị theo set level sẽ kích hoạt thêm thuộc tính phụ.

Hắc Ám Chi Quang - Hệ Thống Trang Bị

Chúc các Dũng Sĩ sớm sở hữu những trang bị khủng để đối phó với lũ Ảnh Ma Dị Giới trên khắp dòng chảy thời đại.

Top