Hệ thống tinh đồ trong Hắc Ám Chi Quang bằng việc thắp sáng các chòm sao chiếu mệnh các dũng sĩ có thể lĩnh hội được nguồn sức mạnh thần bí từ đó ngày càng mạnh mẽ hơn trong cuộc chiến chống bóng tối hắc ám đang dần bao trùm và thâu tóm lấy toàn bộ vũ trụ.

Việc thắp sáng chòm sao này sẽ tốn điểm Năng Lượng Thời Không, điểm này các dũng sĩ có thể thu thập rất nhiều từ các hoạt động trong Hắc Ám Chi Quang.

Hắc Ám Chi Quang - Hệ Thống Tinh Đồ

Hắc Ám Chi Quang - Hệ Thống Tinh Đồ

Ngoài ra khi thắp sáng đến một số lượng chòm sao nhất định còn có thể kích hoạt các huy chương – ngôi sao rực rỡ tăng thêm nhiều thuộc tính cho nhân vật.

Hắc Ám Chi Quang - Hệ Thống Tinh Đồ

Top