Tàng Bảo Đồ

Tại lục địa Thời Quang luôn tồn tại những nguồn năng lượng ẩn náu từ hàng ngàn năm trước bên dưới lòng đất. Bên cạnh những nguồn năng lượng này luôn chứa đựng các bí mật cùng các kho báu bị chôn vùi bởi guồng quay của dòng chảy thời đại.

Việc tìm ra chúng cần có những tấm Tàng Bảo Đồ - các dũng sĩ có thể tìm thông qua các hoạt động trong Hắc Ám Chi Quang.

Hắc Ám Chi Quang - Tàng Bảo Đồ class=

Tàng bảo đồ được chia ra làm 4 loại : Sơ, Trung, Cao, VIP. 5 tấm bảo đồ cấp thấp có thể ghép lại thành bảo đồ cấp cao hơn tại giao diện Ghép Vật Phẩm.

Hắc Ám Chi Quang - Tàng Bảo Đồ

Nhấn chuột phải vào Tàng Bảo Đồ sẽ tiến hành tham gia hoạt động này.

Hắc Ám Chi Quang - Tàng Bảo Đồ

Một số quy tắc khi tham gia hoạt động Tàng Bảo Đồ:

  • Mỗi Tàng Bảo Đồ cung cấp 3 điểm kho báu, trong đó có 1 kho báu thật, đào được sẽ có rất nhiều phần thưởng.
  • Mỗi ngày tối đa có thể đào 10 Tàng Bảo Đồ, khi chưa đào được kho báu thật sự có thể bỏ cuộc tùy lúc.
  • Thu thập 05 Tàng Bảo Đồ cùng phẩm chất, có thể ghép Tàng Bảo Đồ phẩm chất cao hơn.

Chúc các Dũng Sĩ tìm được những vật phẩm vô cùng giá trị cùng hoạt động Tàng Bảo Đồ tại Hắc Ám Chi Quang.

Top