Quân Đoàn

Khi đạt cấp 40, quý Vương Giả có thể tạo riêng cho mình một Quân Đoàn. Quân đoàn là một tính năng mang tính tương tác đồng đội cao, các vị Vương Giả có thể giao lưu kết bạn hoặc dùng sự lãnh đạo tuyệt vời của mình để xây dựng Quân Đoàn trở nên lớn mạnh. Mọi người đều có thể tham gia hoặc tự lập cho mình một Quân Đoàn riêng.

Điều kiện

  • Dũng Sĩ phải đạt Cấp 40 trở lên.
  • Có 100.000 đồng.
  • Sở hữu 1 cờ Thống Soái.

Thành lập Quân Đoàn

Cách 1

Bật giao diện Quân Đoàn (phím tắt G), đối với quý Vương Giả muốn gia nhập Quân Đoàn thì có thể chọn Quân Đoàn muốn gia nhập. Sau đó, chọn "Xin" hoặc chọn mục "Quân Đoàn tự động gia nhập".

Hắc Ám Chi Quang - Quân Đoàn

Cách 2
  • Bật giao diện Quân Đoàn (phím tắt G). Đối với, quý Vương Giả muốn tạo một Quân Đoàn cho riêng mình thì có thể chọn "Tạo Quân Đoàn".

Hắc Ám Chi Quang - Quân Đoàn

  • Sau khi hiện giao diện "tạo Quân Đoàn", quý Vương Giả nhập tên Quân Đoàn và chọn "trung tâm mua sắm" để mua "Cờ Thống Soái" (nếu chưa có, tốn 50 vàng). Và chọn "Tạo Quân Đoàn"

Hắc Ám Chi Quang - Quân Đoàn

Sau khi tạo Quân Đoàn xong, quý Vương Giả có thể tiếp tục con đường xây dựng thế lực của riêng mình ngày càng lớn mạnh.

Thăng cấp Quân Đoàn

Vương Giả có thể nâng cấp Quân Đoàn càng cao thì càng hưởng nhiều lợi ích. Nâng cấp Quân Đoàn cần phải tốn Tài Nguyên: Quân Đoàn lệnh (đồng-bạc-vàng), quỹ Quân Đoàn và điểm năng động Quân Đoàn.

Hắc Ám Chi Quang - Quân Đoàn

Hoạt động Quân Đoàn

Vương Giả tham gia và hoàn thành hoạt động Quân Đoàn sẽ nhận được vô số phần thưởng hấp dẫn.

Hắc Ám Chi Quang - Quân Đoàn

Quân Đoàn sẽ là nơi các Vương Giả giao lưu kết bằng hữu, học hỏi nhiều kinh nghiệm chiến đấu, những huynh đệ cùng chí hướng sẽ cùng nhau xây dựng Quân Đoàn ngày càng lớn mạnh!

Top