Ghép Đạo Cụ

Tính năng ghép đạo cụ Hắc Ám Chi Quang với vô số các loại: sách, tàng bảo đồ, đá tẩy luyện,… sẽ có thể được ghép tại đây. Ngoài ra còn rất nhiều vật phẩm cùng các đạo cụ hỗ trợ đang đợi các dũng sĩ khám phá.

Các nguyên liệu để sử dụng cho chức năng này các dũng sĩ có thể tìm kiếm trên khắp dòng chảy thời đại qua các hoạt động, phó bản hay đơn giản là việc treo máy đánh quái.

Hắc Ám Chi Quang - Ghép Đạo Cụ

Top