Dung Luyện

Trên con đường tìm lại ánh sáng của mình chắc hẳn các dũng sĩ sẽ có rất nhiều trang bị dư thừa trong hành trang của mình. Tính năng dung luyện trong Hắc Ám Chi Quang không những thu gom những trang bị này mà còn cộng cho các dũng sĩ một lượng điểm thuộc tính khá đáng kể.

Khi lò luyện đầy sẽ tiến hành nâng lên cấp tiếp theo đồng thời cộng thẳng một số điểm thuộc tính vào cho các dũng sĩ. Có thể lọc trang bị dung luyện bằng các tùy chỉnh bên dưới.

Hắc Ám Chi Quang - Hệ Thống Dung Luyện

Hắc Ám Chi Quang - Hệ Thống Dung Luyện

Top