Chiến Thú

Từ xưa đến nay trải qua nhiều thời đại từ thuở khai thiên lập địa đến những cuộc chiến tranh gươm giáo việc sở hữu một loại thú trợ chiến như một phần sức mạnh của chủ nhân trong các trận chiến dài hơi. Tại Hắc Ám Chi Quang những Chiến Thú này có thể gây một lượng sát thương lớn lên kẻ thù.

Hắc Ám Chi Quang - Hệ Thống Chiến Thú
Giao diện Chiến Thú

Bậc Chiến Thú

Chiến Thú có tổng cộng 11 bậc, mỗi bậc ngoài sức mạnh gia tăng cho nhân vật còn thay đổi ngoại hình cũng như hợp thể vào nhân vật.

Một số hình ảnh Chiến Thú trong Hắc Ám Chi Quang:

Hắc Ám Chi Quang - Hệ Thống Chiến Thú
Phù Văn Nha

Hắc Ám Chi Quang - Hệ Thống Chiến Thú
Bẳng Nguyên Chiến Lang

Hắc Ám Chi Quang - Hệ Thống Chiến Thú
Ám Dạ Hành Giả

Hắc Ám Chi Quang - Hệ Thống Chiến Thú
Lôi Đình Thú

Hắc Ám Chi Quang - Hệ Thống Chiến Thú
Sứ Giả Liệt Hồn

Hắc Ám Chi Quang - Hệ Thống Chiến Thú
Chúa Tể U Minh

Tiến Bậc Chiến Thú

Các Chiến Thú có thể tiến cấp để gia tăng lượng sát thương của mình. Tại Hắc Ám Chi Quang việc tiến cấp Chiến Thú sẽ cần phải nuôi Chiến Thú trước bằng một số lượng đá thú hồn nhất định sau đó mới có thể tiến hành tăng bậc với đá Chiến Thú.

Vật phẩm đá thú hồn các dũng sĩ có thể kiếm được rất nhiều từ Phó Bản Thú Huyệt hoặc đánh quái ở rừng. Vật phẩm Đá Chiến Thú có thể tìm thấy ở các boss, phó bản, hoạt động trong game.

Hắc Ám Chi Quang - Hệ Thống Chiến Thú
Đá Thú Hồn

Hắc Ám Chi Quang - Hệ Thống Chiến Thú
Đá Chiến Thú

Hắc Ám Chi Quang - Hệ Thống Chiến Thú
Sử dụng đá thú hồn để nuôi thú

Hắc Ám Chi Quang - Hệ Thống Chiến Thú
Tiến hành tăng bậc thú bằng Đá Chiến Thú

Kỹ Năng Chiến Thú

Các kỹ năng của Chiến Thú sẽ tự lĩnh hội và tăng cấp khi Chiến Thú tăng bậc.

Hắc Ám Chi Quang - Hệ Thống Chiến Thú

Chúc các Dũng Sĩ sẽ có những Chiến Thú mạnh mẽ bên cạnh mình trong hành trình tiêu diệt hắc ám sắp tới.

Top