Vết Nứt Thời Không

Khe nứt thời gian nơi lưu giữ những vết tích của dòng chảy thời đại. Tại khe nứt luôn xuất hiện những nguồn năng lượng khổng lồ kết tinh ra những kho báu vô cùng giá trị, rất nhiều nguy hiểm rình rập các dũng sĩ ở phía trước.

Điều Kiện

  • Dũng Sĩ phải đạt level 43.
  • Hình thức tham gia: Cá Nhân.

Hắc Ám Chi Quang - Phó Bản - Vết Nứt Thời Không

Hướng Dẫn

  • Cần đối thoại với NPC Hess để bắt đầu phó bản.

Hắc Ám Chi Quang - Phó Bản - Vết Nứt Thời Không
NPC Hess – Thủ Hộ Không Gian

  • Nhiệm vụ của phó bản này là diệt 500 quái và 3 boss trong thời gian nhanh nhất (có thể theo dõi số lượng quái và boss diệt được trên bảng tóm tắt hoạt động ở bên phải).

Hắc Ám Chi Quang - Phó Bản - Vết Nứt Thời Không
Bảng tóm tắt

Hắc Ám Chi Quang - Phó Bản - Vết Nứt Thời Không
Đánh quái và Boss tại phụ bản Vết Nứt Không Gian

Phần Thưởng

  • Phần thưởng sẽ dựa vào xếp loại cuối phó bản (được đánh giá dựa trên thời gian hoàn thành phó bản).
  • Trong khi diệt boss và quái sẽ rớt vô cùng nhiều Đồng khóa cùng các vật phẩm giá trị khác.

Hắc Ám Chi Quang - Phó Bản - Vết Nứt Thời Không

Top