Thủ Hồn Ma Quật

Thủ Huyệt theo truyền thuyết cổ xưa là nơi huyệt đạo giam giữ rất nhiều loài dã thú hung dữ cùng các rương báu được chôn cất.

Hoạt động phó bản đưa các dũng sĩ đương đầu với các loại quái vật cổ xưa, huyệt đạo gồm nhiều tầng, tiêu diệt hết quái vật có thể nhận được rương gỗ chứa đựng nhiều vật phẩm quý giá.

Điều Kiện

  • Dũng Sĩ phải đạt level 44.
  • Hoạt động sẽ không giới hạn số lần tham gia, tạo mới lại số tầng vào 24:00 hằng ngày.

Hướng Dẫn

  • Mỗi tầng sẽ có 2 phút để tiêu diệt quái. Nếu quá 2 phút vẫn không tiêu diệt hết quái sẽ thất bại. Có thể nâng cao lực chiến và quay lại khiêu chiến tiếp tầng đó
  • Lưu ý:không thể chọn lại độ khó tham gia thú huyệt (Thường – Khó) sau khi đã chọn tham gia lần đầu trong ngày – tức sẽ phải đi tiếp theo độ khó đó).

Hắc Ám Chi Quang - Phó Bản -  Thủ Hộ Anh Hùng
Đánh quái tại Thủ Huyệt

  • Quái sẽ lần lượt xuất hiện từ các hướng tiến về giữa.
  • Tiêu diệt hết quái sẽ nhận được rương Anh Hùng Thủ Huyệt, rương ở tầng càng cao phần thưởng càng nhiều.

Hắc Ám Chi Quang - Phó Bản -  Thủ Hộ Anh Hùng
Nhận rương thưởng

Phần Thưởng

  • Đá chiến thú, Đá thú hồn là những phần thưởng đặc trưng tại phó bản này. Ngoài ra khi khiêu chiến cấp độ Khó còn có thể nhận thêm Ma Linh Tinh Hoa.

Hắc Ám Chi Quang - Phó Bản -  Thủ Hộ Anh Hùng

Top