Thủ Hộ Anh Hùng

Thủ Hộ Anh Hùng là hoạt động phó bản xuyên suốt qua các thời đại trong Hắc Ám Chi Quang, mỗi thời đại sẽ có các loại quái vật và boss đặc trưng, sức mạnh từ các buff của thủ hộ tại các nền văn minh cũng khác nhau rất nhiều. Hoạt động bao gồm 2 hình thức tham gia là cá nhân và tổ đội.

Điều Kiện

  • Dũng Sĩ phải đạt level 50.
  • Mỗi ngày có thể khiêu chiến 1 lần tại giao diện khiêu chiến phó bản.

Hướng Dẫn

  • Phó bản chia làm nhiều đợt quái. Mỗi đợt sẽ có 3 nhóm quái vật tiến vào đan xen là các loại boss. Cần chú ý bảo vệ NPC ở chính giữa (có thể theo dõi thanh máu của NPC ở bảng tóm tắt bên phải) – NPC chết nhiệm vụ sẽ thất bại.

Hắc Ám Chi Quang - Phó Bản -  Thủ Hộ Anh Hùng

  • Trong thời gian tham gia sẽ xuất hiện các loại buff để hỗ trợ các dũng sĩ tiêu diệt quái (chỉ cần chạy lại là sẽ kích hoạt được buff).

Hắc Ám Chi Quang - Phó Bản -  Thủ Hộ Anh Hùng

Phần Thưởng

  • Khi kết thúc phó bản tùy theo số tầng vượt qua các dũng sĩ sẽ nhận được những phần thưởng tương xứng. Trong quá trình đánh quái cũng có thể nhận được những vật phẩm có giá trị.
  • Phần thưởng tiêu biểu từ phó bản:

Hắc Ám Chi Quang - Phó Bản -  Thủ Hộ Anh Hùng

Top