Phong Hồn Tế Đàn

Ma Thần bị phong ấn giam giữ nơi Tế Đàn Phong Hồn khiến nơi này luôn được canh gác nghiêm ngặt bởi quân đội bóng tối bởi sức mạnh bóng tối cùng các báu vật hiếm có…

Bằng việc hạ gục nhiều đợt Thủ Vệ các dũng sĩ có thể nhận được nhiều phần thưởng có giá trị từ phó bản này.

Điều Kiện

 • Dũng Sĩ phải đạt level 56.
 • Phó bản tham gia theo hình thức cá nhân.
 • Mỗi ngày tham gia 1 lần có thể đến cửa vào phó bản thông qua giao diện Phó Bản.

Hắc Ám Chi Quang - Phó Bản - Phong Hồn Tế Đàn

Hướng Dẫn

 • Cần đi theo giao diện nhiệm vụ có thể đến Phong Hồn Tế Đàn.

Hắc Ám Chi Quang - Phó Bản - Phong Hồn Tế Đàn
Bản đồ phụ bản Phong Hồn Tế Đàn

Hắc Ám Chi Quang - Phó Bản - Phong Hồn Tế Đàn
Đi theo hướng dẫn nhiệm vụ (ấn vào bảng tóm tắt bên phải)

 • Tại đây sẽ lần lượt xuất hiện tổng cộng 99 đợt quái ngày càng mạnh dần, nhiệm vụ của các Dũng Sĩ là quét sạch chúng.
 • Thời gian phó bản là 20 phút. Trong 20 phút càng diệt được nhiều đợt quái càng nhận được nhiều phần thưởng.

Hắc Ám Chi Quang - Phó Bản - Phong Hồn Tế Đàn
Tiêu diệt quái vật

Phần Thưởng

 • Tùy theo mức độ hoàn thành phó bản các dũng sĩ sẽ nhận được những phần thưởng tương ứng theo đánh giá xếp loại cuối phó bản.

Hắc Ám Chi Quang - Phó Bản - Phong Hồn Tế Đàn

Top