Kho Báu Địa Cung

Những bãi quái lý tưởng cùng một số lượng lớn điểm dũng khí và các vật phẩm có giá trị khác sẽ chờ đợi các dũng sĩ tại Địa Cung Hắc Ám.

Điều Kiện

  • Dũng Sĩ phải đạt level 42.
  • Thời gian diễn ra:10:00 – 24:00 hằng ngày.
  • Mỗi ngày chỉ có thể cắm luyện 2 giờ.

Hướng Dẫn

  • Vào Thám Bảo Địa Cung sẽ có các tầng nhất định cùng rất nhiều bãi quái tốt, tùy theo đẳng cấp và trang bị của nhân vật, các dũng sĩ có thể chọn lựa bãi treo phù hợp.

Hắc Ám Chi Quang - Phó Bản -  Kho Báu Địa Cung
Bản đồ Địa Cung

Hắc Ám Chi Quang - Phó Bản -  Kho Báu Địa Cung
Treo diệt quái tại Địa Cung

  • Ngoài ra tại các tầng còn có các Boss bóng tối có thể nhận được điểm dũng khí cùng các vật phẩm có giá trị khác.

Hắc Ám Chi Quang - Phó Bản -  Kho Báu Địa Cung
Tiêu diệt Boss

Phần Thưởng

  • Điểm dũng khí, sinh lực – phòng thủ - tấn công đơn Sơ ,  phiếu vàng khóa,  quân đoàn lệnh, đá thú cưỡi, ….

Hắc Ám Chi Quang - Phó Bản -  Kho Báu Địa Cung

Top