Doanh Trại Hoang Tàn

Vào thời Robihood việc dò thám các doanh trại quân đội truy tìm những manh mối bí mật luôn thường xuyên xảy ra. Các dũng sĩ sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ đó trong phó bản này khi cùng lúc vượt qua nhiều hàng rào cùng các lớp linh canh gác dày đặc.

Điều Kiện

  • Dũng Sĩ phải đạt level 39.

Hắc Ám Chi Quang - Phó Bản - Doanh Trại Hoang Tàn

Hướng Dẫn

  • Tham gia vào phó bản các dũng sĩ lần lượt phá bỏ các hàng rào và tiêu diệt lính gác trên đường để đến khu doanh trại trung tâm.

Hắc Ám Chi Quang - Phó Bản - Doanh Trại Hoang Tàn
Phá Bỏ Hàng Rào

Hắc Ám Chi Quang - Phó Bản - Doanh Trại Hoang Tàn
Tiêu diệt quái trên đường đi

  • Tại doanh trại trung tâm cần tiêu diệt boss và 30 đợt quái mới có thể hoàn thành phó bản.
  • Hoàn thành phó bản càng nhanh càng sẽ được xếp loại cao nhận được nhiều phần thưởng.

Hắc Ám Chi Quang - Phó Bản - Doanh Trại Hoang Tàn
Hạ gục các đợt quái tại doanh trại trung tâm

Hắc Ám Chi Quang - Phó Bản - Doanh Trại Hoang Tàn
Tiêu diệt Boss Otis

Phần Thưởng

Ngoài phần thưởng EXP phong phú cùng đá hiền giả, các dũng sĩ có còn thế nhận được những phần thưởng khác được úp lại sau những lá bài. Thời gian hoàn thành phó bản càng ngắn càng nhận được nhiều lần lật bài miễn phí.

Hắc Ám Chi Quang - Phó Bản - Doanh Trại Hoang Tàn

Top