Pháo đài kiên cố Derby nơi hoàng tử John giam cầm Marian, với hệ thống nhà ngục rộng lớn cùng lực lượng canh phòng nghiêm ngặt. Việc giải cứu Marian luôn là thử thách cũng như nhiệm vụ vô cùng khó khăn dành cho các dũng sĩ Thời Không.

Điều Kiện

Có 2 hình thức tham gia:level 35 với hình thức cá nhân và level 42 với hình thức tổ đội.

Hắc Ám Chi Quang - Phó Bản Derby Castle

Hướng Dẫn

  • Trò chuyện với NPC ở đầu phó bản sẽ có RobinHood đồng hành chỉ đường cho các dũng sĩ.

Hắc Ám Chi Quang - Phó Bản Derby Castle

  • Các quái vật từ dưới hầm ngục sẽ lần lượt xuất hiện. Tiêu diệt chúng để có thể tiếp tục mở cơ quan tiến vào pháo đài.

Hắc Ám Chi Quang - Phó Bản Derby Castle
Tiêu diệt quái trong phó bản

  • Cần chú ý các cơ quan (sẽ có mũi tên màu vàng chỉ vào) để có thể mở các cánh cổng tiếp theo.

Hắc Ám Chi Quang - Phó Bản Derby Castle
Mở cơ quan

  • Đối thoại và Phá bỏ các nhà tù lần lượt giải cứu các NPC..

Hắc Ám Chi Quang - Phó Bản Derby Castle
Giải cứu NPC

Hắc Ám Chi Quang - Phó Bản Derby Castle
Tiêu diệt boss trong phó bản

Phần Thưởng

Năng lượng thời không, EXP, tang bảo đồ, đá, … sẽ được thưởng vào cuối phó bản. Ngoài ra việc tiêu diệt các quái và boss trên đường cũng nhận được nhiều vật phẩm quý.

Hắc Ám Chi Quang - Phó Bản Derby Castle

Top