Bàn Tơ Động

Khe nứt thời gian nơi lưu giữ những vết tích của dòng chảy thời đại. Tại khe nứt luôn xuất hiện những nguồn năng lượng khổng lồ kết tinh ra những kho báu vô cùng giá trị, rất nhiều nguy hiểm rình rập các dũng sĩ ở phía trước.

Điều Kiện

  • Phó bản có 2 hình thức tham gia:Level 55 đối với cá nhân, Level 60 đối với tổ đội.

Hắc Ám Chi Quang - Phó Bản - Bàn Tơ Động

Hướng Dẫn

  • Phó bản sẽ không có hướng dẫn, nhiệm vụ của các dũng sĩ là tìm và tiêu diệt Thập Tam Nương. Thập Tam Nương sẽ liên tục bỏ chạy nơi xào huyệt của mụ.
  • Trên đường đi có thể phá bỏ các mạng nhện cùng các hàng rào sắt. Cần chú ý các mũi tên chỉ dẫn màu vàng để mở cơ quan.
  • Khi máu xuống mức thấp Thập Tam Nương sẽ biến thành Nhện Khổng Lồ và quay ngược lại tấn công.

Hắc Ám Chi Quang - Phó Bản - Bàn Tơ Động
Mê Cung Bàn Tơ

Hắc Ám Chi Quang - Phó Bản - Bàn Tơ Động
Đánh nhện trên đường truy bắt Thập Tam Nương

Hắc Ám Chi Quang - Phó Bản - Bàn Tơ Động
Phá vỡ mạng nhện

Hắc Ám Chi Quang - Phó Bản - Bàn Tơ Động
Thập Tam Nương

Hắc Ám Chi Quang - Phó Bản - Bàn Tơ Động
Giao chiến với Nhện Không Lồ sau khi Thập Tam Nương biến hình

Phần Thưởng

  • Trang bị Lam, EXP, năng lượng Thời Không, Gấm Ma Văn ( tăng cấp Phi Phong), …
  • Khiêu chiến phó bản theo hình thức tổ đội còn có xác suất ra trang bị Tím.

Hắc Ám Chi Quang - Phó Bản - Bàn Tơ Động

Top