Khe nứt thời gian mở ra thế giới bí ẩn dưới lòng đất luôn khơi dậy lòng thèm muốn bởi các kho báu cùng vô số vàng bạc nơi hầm ngục núi lửa. Dũng Sĩ nào sẽ đủ sức đánh lui lũ Ma Quái nơi hầm ngục và mang về những khó báu cùng những phần thưởng exp rất lớn cho bản thân mình.

Điều Kiện

  • Dũng sĩ đạt cấp 10.
  • Phó bản sẽ mở tuần hoàn vào các mốc giờ 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 hằng ngày ở một số bản đồ nhất đinh sẽ được thông báo qua giao diện hoạt động.
  • Có thể tham gia cá nhân hoặc tổ đội với các dũng sĩ khác.
  • Giới hạn tham gia mỗi ngày 10 lần.

Hướng Dẫn Hoạt Động

  • Sau khi di chuyển đến bản đồ hoạt động cần tìm các khe nức thời gian để tham gia phó bản (tổ đội chỉ cần là đứng trong cùng bản đồ là có thể cùng vào – với hình thức tổ đội chỉ có đội trưởng mới có thể chọn tham gia).

Hắc Ám Chi Quang - Vực Sâu

  • Nhiệm vụ chính trong hoạt động này là tiêu diệt các đợt quái vật sẽ lần lượt xuất hiện theo đợt, đan xen cùng các đợt quái vật là các loại Boss mang theo những vật phẩm giá trị.
  • Có tổng cộng 5 đợt quái sẽ lần lượt xuất hiện trong 1 lần vào hầm ngục.
  • Thời gian mỗi lần vào hầm ngục là 6 phút (khuyến khích tổ đội để có thể hoàn thành nhanh nhất phó bản).

Hắc Ám Chi Quang - Vực Sâu

Phần Thưởng

  • Phó bản mang lại lượng điểm EXP lớn.
  • Cùng vô số các vật phẩm có giá trị khi hạ gục các Boss.
Top