Đảo Nấm trong lục địa Thời Không, nơi các Dũng Sĩ có thể thỏa sức hái những chiếc nấm với đủ hình thù và màu sắc khác nhau.

Điều Kiện

  • Dũng Sĩ phải đạt cấp 30.
  • Hoạt động cá nhân không thể tổ đội.
  • Chỉ có thể tham gia khi ở trạng thái an toàn.
  • Hoạt động diễn ra vào 11:30 và 21:30 hằng ngày, mỗi lần kéo dài 30 phút.

Hắc Ám Chi Quang - Hái Nấm

Hướng Dẫn Hoạt Động

  • Vườn nấm có 3 màu Lam, Đỏ, Cam mỗi màu sẽ có 3 loại Nhỏ, Trung, Lớn. Nấm Lam sẽ cho điểm Năng Lượng Thời Không. Nấm Cam sẽ cho Vàng Khóa. Nấm Đỏ sẽ cho Điểm Kinh Nghiệm(EXP).
  • Nấm càng lớn lượng điểm cho càng nhiều nhưng thời gian hái sẽ lâu.
  • Nếu hái nấm cùng lúc, Dũng Sĩ hái xong đầu tiên sẽ nhận được phần thưởng.
  • Khi hái cần chú ý tránh các chú rùa canh gác hất tung sẽ làm thao tác hái nấm bị gián đoạn.
  • Mỗi đợt chỉ có thể hái 30 lần, cần cân nhắc kĩ trước khi hái.

Hắc Ám Chi Quang - Hái Nấm

Phần Thưởng

  • Rất nhiều Vàng khóa, EXP và Năng Lượng Thời Không sẽ hỗ trợ dũng sĩ trong hành tình xuyên suốt qua các thời đại.

Hắc Ám Chi Quang - Hái Nấm

Top