Dò Thám Thời Không

Ngân Hà Thời Không luôn ẩn chứa nhiều điều kì bí. Rất nhiều bí bảo cùng các phần thưởng năng lượng thời không chờ đợi các Dũng Sĩ khám phá.

Điều Kiện

  • Dũng Sĩ phải đạt cấp 42.
  • Chỉ có thể tham gia khi ở trạng thái an toàn.
  • Hoạt động diễn ra vào 14:00 - 14:30 hằng ngày.

Hắc Ám Chi Quang - Năng Lượng Thời Không

Hướng Dẫn Hoạt Động

  • Hoạt động dò vật phẩm tại Biển Sao trong Hắc Ám Chi Quang.

Hắc Ám Chi Quang - Năng Lượng Thời Không

  • Tiến hành di chuyển đến các Vòng Xoay qua việc ấn vào nút Thăm Dò bên thanh công cụ bên phải.
  • Các Dũng Sĩ sau khi di chuyển đến các Vòng Xoáy chọn nút "Thu Hoạch" để bắt đầu tiến hành thăm dò và sau đó ấn một lần nữa để thu nhặt vật phẩm ( Lưu ý chỉ nhặt khi kim chạy đến dải màu xanh lá hoặc tím – tím là khi đạt được nhiều vật phẩm nhất).

Hắc Ám Chi Quang - Năng Lượng Thời Không

  • Ngoài ra ,hệ thống Hắc Ám Chi Quang còn hỗ trợ tự động dò khoáng tại Vòng Xoáy tại vị trí các Dũng Sĩ chọn. Lưu ý với hình thức này các Dũng Sĩ sẽ không nhận được lợi ích tăng thêm như khi nhặt tay.

Hắc Ám Chi Quang - Năng Lượng Thời Không

  • Mỗi 5 phút sẽ xuất hiện Vòng Xoáy Lợi Ích Cao tức nếu dò ở đây sẽ nhận được nhiều phần thưởng hơn.

Phần Thưởng

  • Các loại năng lượng Thời Không cùng các vật phẩm có giá trị khác : đá cường hóa, đá thú hồn,…

Hắc Ám Chi Quang - Năng Lượng Thời Không

Top