Ảnh Ma Tập Kích

Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc lũ Ảnh Ma được tự do tấn công thành phố Thời Quang. Sự hung hãn của chúng luôn là nỗi kinh hãi của tất cả cư dân tại đây. Các dũng sĩ cùng hợp sức để chiến đấu trả lại sự bình yên cho thành phố ….

Điều Kiện

  • Dũng Sĩ phải đạt cấp 45.
  • Hoạt động diễn ra vào 19:30-20:00 hằng ngày.

Hướng Dẫn Hoạt Động

  • Tiêu diệt quái vật xuất hiện trong thành phố Thời Quang. Ảnh Ma sẽ xuất hiện theo nhiều đợt.

Hắc Ám Chi Quang - Ảnh Ma tập Kích
Cùng tiêu diệt quái ở Thành Thời Quang

  • Mỗi đợt kéo dài trong 5 phút. Sau khi tiêu diệt hết Ảnh Ma sẽ xuất hiện các rương chứa nhiều vật phẩm có giá trị.
  • Nếu hết thời gian 5 phút không thể tiêu diệt hết bầy Ảnh Ma trong thành sẽ không thể nhận được rương thưởng.

Hắc Ám Chi Quang - Ảnh Ma tập Kích
Nhặt rương thưởng

Phần Thưởng

  • Các vật phẩm cao cấp điểm Dũng Khí, huân chương Quân Đoàn, Đá Cường Hóa, Đá Thú Cưỡi,…

Hắc Ám Chi Quang - Ảnh Ma tập Kích

Top